Thứ Sáu, ngày 20 tháng 6 năm 2014

Chỉnh nha không mắc cài giá rẻ


Clear Aligner khí cụ chỉnh nha bằng máng( khay chỉnh nha) trong suốt di chuyển răng định hướng chuẩn được thiết kế bằng phần mềm 3D:CA - SMART.
Công nghệ được phát triển bởi Tập đoàn SCHEU dental Technology - Germany.
Đây là công nghệ sản xuất khay chỉnh nha không cần mắc cài có giá thành mềm mại nhất đối với công đồng người Việt chúng ta.

BẢNG GIÁ CHỈNH NHA KHÔNG MẮC CÀI THAM KHẢO:
Hạng mục
Clear aligner
eCligner
Invisalign
Xuất xứ
Germany
Korea
USA
Lập kế hoạch
1 000 000/hàm
2 000 000/hàm
2 500 000/hàm
01 giai đoạn
1 500 000/hàm
3 300 000/hàm
7 000 000/hàm
Hoàn tất
10 000 000/hàm
30 000 000/hàm
40 000 000/hàm
Giá tối đa
30 000 000/2 hàm
51 200 000/2 hàm
80 000 000/2 hàm
Phụ kiên  kèm theo
Không
  có
Sản xuất
Việt Nam
Korea
USA